Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi

Stronie internetowej

Klikając powyższy odnośnik przeniesie Cię do strony internetowej, która nie jest obsługiwana przez HotFrog. Firm nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność stron powiązanych.
Adres: ul. Wile%C5%84ska 53/55%C5%81%C3%B3d%C5%BA%C5%81%C3%B3dzkie94-011

Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi
Kategoria: Unknown

Kluczowe dane do kontaktu Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi
Telefon
42 674 69 88
E-mail
biznes e-mail
Witryna
www.szkolakosmetyczna.com.pl
Adres
ul. Wile%C5%84ska 53/55, %C5%81%C3%B3d%C5%BA, %C5%81%C3%B3dzkie 94-011
 

Szko%C5%82a

Liceum

Technik

o firmie

Publiczna Policealna Szko%C5%82a Kosmetyczna z wielk%C4%85 dum%C4%85 rok po roku osi%C4%85ga najwy%C5%BCsz%C4%85 zdawalno%C5%9B%C4%87 egzamin%C3%B3w zawodowych, co dok%C5%82adnie podkre%C5%9Bla ogromne do%C5%9Bwiadczenie plac%C3%B3wki, kt%C3%B3re zbierane by%C5%82o przez ponad 20 lat istnienia na rynku. By%C5%82y to lata poszerzania kadry oraz rozwijania si%C4%99 pod wzgl%C4%99dem nowych kierunk%C3%B3w, sprz%C4%99t%C3%B3w i otwierania kolejnych %C5%9Bwietnie wyposa%C5%BConych pracowni. W ofercie plac%C3%B3wki znajduj%C4%99 si%C4%99 tak%C5%BCe kilka specjalizacji, mi%C4%99dzy innymi wiza%C5%BC oraz stylizacja, kt%C3%B3re ciesz%C4%85 si%C4%99 ogromnym zainteresowaniem w%C5%9Br%C3%B3d s%C5%82uchaczy. Publiczna Policealna Szko%C5%82a Kosmetyczna w %C5%81odzi ul. Wile%C5%84ska 53/55 94-011 %C5%81%C3%B3d%C5%BA 42 674 69 88 [email protected] NIP: 7252062435 REGON: 101489460 www.szkolakosmetyczna.com.pl

  • o firmie

    Publiczna Policealna Szko%C5%82a Kosmetyczna z wielk%C4%85 dum%C4%85 rok po roku osi%C4%85ga najwy%C5%BCsz%C4%85 zdawalno%C5%9B%C4%87 egzamin%C3%B3w zawodowych, co dok%C5%82adnie podkre%C5%9Bla ogromne do%C5%9Bwiadczenie plac%C3%B3wki, kt%C3%B3re zbierane by%C5%82o przez ponad 20 lat istnienia na rynku. By%C5%82y to lata poszerzania kadry oraz rozwijania si%C4%99 pod wzgl%C4%99dem nowych kierunk%C3%B3w, sprz%C4%99t%C3%B3w i otwierania kolejnych %C5%9Bwietnie wyposa%C5%BConych pracowni. W ofercie plac%C3%B3wki znajduj%C4%99 si%C4%99 tak%C5%BCe kilka specjalizacji, mi%C4%99dzy innymi wiza%C5%BC oraz stylizacja, kt%C3%B3re ciesz%C4%85 si%C4%99 ogromnym zainteresowaniem w%C5%9Br%C3%B3d s%C5%82uchaczy. Publiczna Policealna Szko%C5%82a Kosmetyczna w %C5%81odzi ul. Wile%C5%84ska 53/55 94-011 %C5%81%C3%B3d%C5%BA 42 674 69 88 [email protected] NIP: 7252062435 REGON: 101489460 www.szkolakosmetyczna.com.pl

Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi's Keywords

Szko%C5%82a | Liceum | Technik | Masa%C5%BCysta

zweryfikowane na HotFrog

Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi

Zweryfikowane ID: 1199809246121984

zweryfikowane 14/04/2019 @ 08:21:28
Ostatnio zaktualizowany 19/04/2019 @ 08:36:00