Stowarzyszenie Nova

mobilny: 514 640 106

biznes e-mail

stowarzyszenienova.pl

Stronie internetowej

Klikając powyższy odnośnik przeniesie Cię do strony internetowej, która nie jest obsługiwana przez HotFrog. Firm nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność stron powiązanych.
Adres: Zaj%C4%99czaBydgoszczKujawsko-Pomorskie85-809

Stowarzyszenie Nova
Kategoria: Unknown

Kluczowe dane do kontaktu Stowarzyszenie Nova
mobilny
514 640 106
E-mail
biznes e-mail
Witryna
stowarzyszenienova.pl
Adres
Zaj%C4%99cza, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie 85-809
 

Gazeta

bydgoszcz

Wiadomo%C5%9Bci


Opinie klientów
Napisać recenzję
o firmie

Stowarszyszenie Nova Celem stowarzyszenia jest prowadzenie dzia%C5%82alno%C5%9Bci kulturowej i edukacyjnej maj%C4%85cej na celu rozw%C3%B3j m%C5%82odzie%C5%BCy, walk%C4%99 z fa%C5%82szywymi wiadomo%C5%9Bciami (tzw. "fake news"), rozw%C3%B3j czytelnictwa na terenie dzia%C5%82alno%C5%9Bci oraz wspieranie dzieci i m%C5%82odzie%C5%BCy w realizacji ich pasji i zainteresowa%C5%84 zwi%C4%85zanych z rzetelnym dziennikarstwem. Stowarzyszenie zak%C5%82ada r%C3%B3wnie%C5%BC sw%C3%B3j wk%C5%82ad w rozw%C3%B3j nowych medi%C3%B3w, lokalnego sportu, e-sport i wydarze%C5%84 kulturalnych. Aktualny projekt: Stowarzyszenia Nova chce zapewni%C4%87 m%C5%82odym ludziom do%C5%9Bwiadczenie w sferze dziennikarstwa, a tak%C5%BCe mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87 rozwoju ich pasji poprzez tworzenie czasopisma, kt%C3%B3re skierowane jest do ich r%C3%B3wie%C5%9Bnik%C3%B3w. M%C5%82odzi nie maj%C4%85 narzuconych temat%C3%B3w, kryteri%C3%B3w itp. Musz%C4%85 sami dzia%C5%82a%C4%87 i wybiera%C4%87 informacje tak, aby by%C5%82y poczytne. Czasopismo jest prowadzone od podstaw przez m%C5%82odzie%C5%BC zaczynaj%C4%85c od dziennikarzy i grafik%C3%B3w przez IT a%C5%BC do redaktora naczelnego. Dzia%C5%82ania tego typu nie tylko wspomagaj%C4%85 rozw%C3%B3j m%C5%82odych poprzez samokszta%C5%82cenie i nabieranie do%C5%9Bwiadczenia, ale tak%C5%BCe rozwijaj%C4%85 ich r%C3%B3wie%C5%9Bnik%C3%B3w, kt%C3%B3rzy s%C4%85 bezpo%C5%9Brednimi odbiorcami tworzonego przeze%C5%84 czasopisma. Gazeta b%C4%99dzie rozdawana za darmo przed budynkami szk%C3%B3%C5%82, co sprawi, %C5%BCe uczniowie b%C4%99d%C4%85 mogli wymienia%C4%87 si%C4%99 opiniami, a ciekawe artyku%C5%82y wspomog%C4%85 uczni%C3%B3w w ich zmaganiach na p%C5%82aszczy%C5%BAnie wielu dziedzin. Sama jednak "gazeta" - w formie papierowej - b%C4%99dzie bardziej %C5%9Brodkiem marketingowym, maj%C4%85cym na celu zach%C4%99ci%C4%87 m%C5%82odych do odwiedzenia naszej g%C5%82%C3%B3wnej strony, gdy%C5%BC jak dobrze wiemy, pi%C5%9Bmiennictwo papierowe wymiera. Organizacja b%C4%99dzie prowadzi%C4%87 dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87 gospodarcz%C4%85, kt%C3%B3ra b%C4%99dzie si%C4%99 opiera%C5%82a na wydawaniu czasopisma, a tak%C5%BCe sprzeda%C5%BCy przestrzeni reklamowej. Samo czasopismo b%C4%99dzie jednak mo%C5%BCliwe do nabycia za darmo. Projekt jest w najwcze%C5%9Bniejszej fazie realizowany na terenie miast Bydgoszczy i Szubina, jednak%C5%BCe wraz z rozwojem czasopismo b%C4%99dzie trafia%C5%82o do coraz wi%C4%99kszej liczby gmin i miast.

  • o firmie

    Stowarszyszenie Nova Celem stowarzyszenia jest prowadzenie dzia%C5%82alno%C5%9Bci kulturowej i edukacyjnej maj%C4%85cej na celu rozw%C3%B3j m%C5%82odzie%C5%BCy, walk%C4%99 z fa%C5%82szywymi wiadomo%C5%9Bciami (tzw. "fake news"), rozw%C3%B3j czytelnictwa na terenie dzia%C5%82alno%C5%9Bci oraz wspieranie dzieci i m%C5%82odzie%C5%BCy w realizacji ich pasji i zainteresowa%C5%84 zwi%C4%85zanych z rzetelnym dziennikarstwem. Stowarzyszenie zak%C5%82ada r%C3%B3wnie%C5%BC sw%C3%B3j wk%C5%82ad w rozw%C3%B3j nowych medi%C3%B3w, lokalnego sportu, e-sport i wydarze%C5%84 kulturalnych. Aktualny projekt: Stowarzyszenia Nova chce zapewni%C4%87 m%C5%82odym ludziom do%C5%9Bwiadczenie w sferze dziennikarstwa, a tak%C5%BCe mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87 rozwoju ich pasji poprzez tworzenie czasopisma, kt%C3%B3re skierowane jest do ich r%C3%B3wie%C5%9Bnik%C3%B3w. M%C5%82odzi nie maj%C4%85 narzuconych temat%C3%B3w, kryteri%C3%B3w itp. Musz%C4%85 sami dzia%C5%82a%C4%87 i wybiera%C4%87 informacje tak, aby by%C5%82y poczytne. Czasopismo jest prowadzone od podstaw przez m%C5%82odzie%C5%BC zaczynaj%C4%85c od dziennikarzy i grafik%C3%B3w przez IT a%C5%BC do redaktora naczelnego. Dzia%C5%82ania tego typu nie tylko wspomagaj%C4%85 rozw%C3%B3j m%C5%82odych poprzez samokszta%C5%82cenie i nabieranie do%C5%9Bwiadczenia, ale tak%C5%BCe rozwijaj%C4%85 ich r%C3%B3wie%C5%9Bnik%C3%B3w, kt%C3%B3rzy s%C4%85 bezpo%C5%9Brednimi odbiorcami tworzonego przeze%C5%84 czasopisma. Gazeta b%C4%99dzie rozdawana za darmo przed budynkami szk%C3%B3%C5%82, co sprawi, %C5%BCe uczniowie b%C4%99d%C4%85 mogli wymienia%C4%87 si%C4%99 opiniami, a ciekawe artyku%C5%82y wspomog%C4%85 uczni%C3%B3w w ich zmaganiach na p%C5%82aszczy%C5%BAnie wielu dziedzin. Sama jednak "gazeta" - w formie papierowej - b%C4%99dzie bardziej %C5%9Brodkiem marketingowym, maj%C4%85cym na celu zach%C4%99ci%C4%87 m%C5%82odych do odwiedzenia naszej g%C5%82%C3%B3wnej strony, gdy%C5%BC jak dobrze wiemy, pi%C5%9Bmiennictwo papierowe wymiera. Organizacja b%C4%99dzie prowadzi%C4%87 dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87 gospodarcz%C4%85, kt%C3%B3ra b%C4%99dzie si%C4%99 opiera%C5%82a na wydawaniu czasopisma, a tak%C5%BCe sprzeda%C5%BCy przestrzeni reklamowej. Samo czasopismo b%C4%99dzie jednak mo%C5%BCliwe do nabycia za darmo. Projekt jest w najwcze%C5%9Bniejszej fazie realizowany na terenie miast Bydgoszczy i Szubina, jednak%C5%BCe wraz z rozwojem czasopismo b%C4%99dzie trafia%C5%82o do coraz wi%C4%99kszej liczby gmin i miast.

Stowarzyszenie Nova's Keywords

Gazeta | bydgoszcz | Wiadomo%C5%9Bci | Szubin