Stronie internetowej

Klikając powyższy odnośnik przeniesie Cię do strony internetowej, która nie jest obsługiwana przez HotFrog. Firm nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność stron powiązanych.

AkcjaAblacja
Kategoria: Unknown

Kluczowe dane do kontaktu AkcjaAblacja
E-mail
biznes e-mail
Witryna
akcjaablacja.pl
Adres
Alpejska Alpejska, Warszawa, Mazowieckie 00-001
 

Inne


0 Opinie klientów
Napisać recenzję
o firmie

Akcja Ablacja jest to program chc%C4%85cy zwr%C3%B3ci%C4%87 uwag%C4%99 na problem arytmii serca, migotania przedsionk%C3%B3w czy innych dolegliwo%C5%9Bci wywo%C5%82anych nieregularn%C4%85 funkcj%C4%85 serca. Serce jest obok m%C3%B3zgu najistotniejszym narz%C4%85dem w ciele cz%C5%82owieka, zatem nale%C5%BCy o nie szczeg%C3%B3lnie dba%C4%87, poniewa%C5%BC jego odpowiednia praca jest niezwykle wa%C5%BCna dla naszego zdrowia. Akcja Ablacja to projekt edukacyjny, dzi%C4%99ki kt%C3%B3remu poznasz najistotniejsze rady o leczeniu zaburze%C5%84 rytmu serca, a r%C3%B3wnie%C5%BC poznasz jakie istniej%C4%85 sposoby leczenia migotania przedsionk%C3%B3w.

  • o firmie

    Akcja Ablacja jest to program chc%C4%85cy zwr%C3%B3ci%C4%87 uwag%C4%99 na problem arytmii serca, migotania przedsionk%C3%B3w czy innych dolegliwo%C5%9Bci wywo%C5%82anych nieregularn%C4%85 funkcj%C4%85 serca. Serce jest obok m%C3%B3zgu najistotniejszym narz%C4%85dem w ciele cz%C5%82owieka, zatem nale%C5%BCy o nie szczeg%C3%B3lnie dba%C4%87, poniewa%C5%BC jego odpowiednia praca jest niezwykle wa%C5%BCna dla naszego zdrowia. Akcja Ablacja to projekt edukacyjny, dzi%C4%99ki kt%C3%B3remu poznasz najistotniejsze rady o leczeniu zaburze%C5%84 rytmu serca, a r%C3%B3wnie%C5%BC poznasz jakie istniej%C4%85 sposoby leczenia migotania przedsionk%C3%B3w.

AkcjaAblacja's Keywords

Inne