Stronie internetowej

Klikając powyższy odnośnik przeniesie Cię do strony internetowej, która nie jest obsługiwana przez HotFrog. Firm nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność stron powiązanych.
Adres: ul A Fredry 10 Chełm Lubelskie 22-100

Res Polona
Kategoria: Unknown

Kluczowe dane do kontaktu Res Polona
E-mail
biznes e-mail
Witryna
res-polona.com.pl
Adres
ul A Fredry 10, Chełm Lubelskie, 22-100
 

Książki

Kursy

Edukacja

o firmie

Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA zajmuje się wydawaniem bogato ilustrowanych publikacji o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz encyklopedii i poradników tematycznych. Spoźród 500 wydanych dotychczas tytułów, największą częźć stanowią podręczniki i książki uzupełniające do szkół oraz poradniki i materiały metodyczne dla nauczycieli. W ciągu dziesięciu lat działalnoźci, osiągnęło rangę największego wydawnictwa łódzkiego i ugruntowało swoją pozycję, zajmując jedno z liczących się miejsc wźród krajowych wydawnictw szkolnych

  • o firmie

    Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA zajmuje się wydawaniem bogato ilustrowanych publikacji o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz encyklopedii i poradników tematycznych. Spoźród 500 wydanych dotychczas tytułów, największą częźć stanowią podręczniki i książki uzupełniające do szkół oraz poradniki i materiały metodyczne dla nauczycieli. W ciągu dziesięciu lat działalnoźci, osiągnęło rangę największego wydawnictwa łódzkiego i ugruntowało swoją pozycję, zajmując jedno z liczących się miejsc wźród krajowych wydawnictw szkolnych

Res Polona's Keywords

Książki | Kursy | Edukacja | Podręczniki