Szkolenie Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie 14.12.2016 r.

Szkolenie Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie 14.12.2016 r. od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  07-lip-2011
Słowa kluczowe: Szkolenia, Ochrona środowiska, Gospodarka Odpadami

·- Przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami

·- Ustawa o odpadach – definicje

·- Zasady gospodarowania odpadami

·- Obowiązki wytwórcy odpadów

·- Rodzaje decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

·- Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów

·- Postępowanie ze szczególnymi rodzajami odpadów (odpady metali, oleje odpadowe)

·- Ewidencja odpadów – wypełnianie karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu,

·- Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

·- Kary administracyjne

·- Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach

·- Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny


Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracyjnymi publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska


Cena: 400 zł netto/dzień szkoleniowy

Słowa kluczowe: Gospodarka Odpadami, Ochrona środowiska, Szkolenia

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział