odszkodowania

odszkodowania od Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska

Przez: Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska  08-mar-2016
Słowa kluczowe: Odszkodowania

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria: •Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania będącego skutkiem tzw. czynu zabronionego (m.in. sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego oraz będące efektem błędu lekarskiego); •Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania; •Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za niezgodne z przepisami lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę lub za niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy; •Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za mobbing; •Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie w związku z zakazem konkurencji wprowadzonym na podstawie przepisów prawa pracy; •Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie należne właścicielowi od osób, które zajmują bez tytułu prawnego lokal mieszkalny; •Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego; •Reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie.

Słowa kluczowe: Odszkodowania

Kontakt Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział

Inne produkty i usługi od Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska

NAKAZ ZAPŁATY/WINDYKACJA od Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska thumbnail
08-mar-2016

NAKAZ ZAPŁATY/WINDYKACJA

Kancelaria AKS świadczy pomoc prawną polegającą między innymi na: • Dochodzeniu roszczeń pieniężnych na drodze sądowej – w postępowaniu upominawczym,


dobra osobiste od Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska thumbnail
08-mar-2016

dobra osobiste

Kancelaria prowadzi sprawy o ochronę dóbr osobistych: •osób fizycznych; •osób prawnych (np. spółek z o.o. oraz akcyjnych, stowarzyszeń); •innych podmiotów


egzekucja od Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska thumbnail
07-mar-2016

egzekucja

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria: •powództwa przeciwegzekucyjne; •skargi na czynności komornika; •egzekucja z nieruchomości; •egzekucja w ruchomości; •egzekucja z


upadłość konsumencka od Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska thumbnail
07-mar-2016

upadłość konsumencka

Kancelaria AKS świadczy pomoc prawną polegającą między innymi na: • Sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności


rozwód od Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska thumbnail
07-mar-2016

rozwód

Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód: •z orzekaniem o winie małżonków; •bez orzekania o winie małżonków. Ponadto, Kancelaria zajmuje się prowadzeniem


07-mar-2016

spadki

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria: •Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz objaśnienie formalności związanych ze sporządzeniem aktu


nieruchomości od Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska thumbnail
07-mar-2016

nieruchomości

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria: •obsługa prawna oraz doradztwo prawne w odniesieniu do transakcji sprzedaży, zamiany, darowizny, dzierżawy, najmu,