Zarządzanie jakością danych

Przez: dataquality.pl  17-sty-2017
Słowa kluczowe: System Zarządzania Jakością, zarządzanie jakością danych

Obejmuje opiekę informatyczną firm, podczas której następuje wdrażanie mechanizmów usprawniających przepływ informacji cyfrowych wewnątrz firmy klienta, aktualizacja oprogramowania, udostępnianie dysku do przechowywania danych online ("chmura").

Słowa kluczowe: System Zarządzania Jakością, zarządzanie jakością danych

Inne produkty i usługi od dataquality.pl

17-sty-2017

Słowniki referencyjne

Tworzenie zestawień miast, ulic, adresów i tym podobnych na rzecz działalności związanych z przetwarzaniem oraz dokonywaniem zmian danych osobowych klientów.


17-sty-2017

Geokodowanie

Przypisywanie do informacji o lokalizacji współrzędnych geograficznych w bazach danych.


17-sty-2017

Standaryzacja danych

Sprawdzanie poprawności zapisu danych w dostępnych bazach klienta i ujednolicanie ich do jednego zapisu.


17-sty-2017

Czyszczenie danych online

Usuwanie zbędnych, błędnie zapisanych lub sformatowanych i niespójnych danych z baz informacyjnych posiadanych przez klienta.