Zarządzanie Różnorodnością w miejscu pracy

Zarządzanie Różnorodnością w miejscu pracy od BPIC Sp. z o.o.

Przez: BPIC Sp. z o.o.  25-sty-2016
Słowa kluczowe: Certyfikat, Iso 9000

,,Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy" Zarządzanie różnorodnością to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia fakt, że osoby zatrudnione w firmie różnią się i w związku z tym mają odmienne potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy. Zarządzanie różnorodnością to jednak przede wszystkim strategia zarządzania personelem, która zakłada że różnorodność ta jest jednym z kluczowych zasobów firmy decydującym o jej rozwoju, realizacji celów biznesowych oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie różnorodnością to nie fanaberia czy dobra wola firmy, ale świadoma decyzja przekładająca się na konkretne korzyści biznesowe. Szkolenie „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy” wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności, sprzyjające wdrażaniu standardów zarządzania różnorodnością w firmie. Osoby uczestniczące zdobędą informacje na temat podstawowych przepisów obowiązujących każdą firmę będącą pracodawcą, a które odnoszą się do kwestii równego traktowania z uwzględnieniem różnych aspektów różnorodności występującej wśród zatrudnionych osób (np. płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość). W dalszej kolejności poddana analizie zostanie własna firma, tj. w jakim zakresie otwarta jest ona na różnorodność występującą wśród zatrudnionych osób oraz ich zróżnicowane potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy. W ramach szkolenia przedstawione zostaną dobre praktyki i rekomendacje na rzecz różnorodności oraz wzmacniania korzyści biznesowych wynikających z różnorodności w firmie. Szkolenie zakończy się opracowaniem przez osoby uczestniczące własnego planu wdrożeniowego, umożliwiającego realizację przez firmę dalszych rozwiązań na rzecz różnorodności. Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami. CELE: zdobycie wiedzy na temat przepisów sprawnych sprzyjających wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie; poznanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie; nabycie umiejętności planowania i wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmie; analiza bieżącego zarządzania firmą przez pryzmat standardów zarządzania różnorodnością w firmie. DO KOGO JEST TO SZKOLENIE? pracowników działu HR; pracowników działu CSR; kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Szkolenie 2-dniowe, koszt 1300zł/netto/os.: * 8-9.08.2016r. Warszawa * 5-6.09.2016r. Warszawa * 10-11.10.2016r. Poznań lub Szczecin * 7-8.11.2016r. Warszawa OCENA UCZESTNIKÓW ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej; quizy i testy do samooceny; test pisemny na koniec szkolenia. Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i test wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia. Zapraszamy!

Słowa kluczowe: Certyfikat, Iso 9000

Inne produkty i usługi od BPIC Sp. z o.o.

Szacowanie Ryzyka w Systemie Kontroli Zarządczej wg ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
06-cze-2016

Szacowanie Ryzyka w Systemie Kontroli Zarządczej wg ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Szkolenie 3-dniowe (24h), koszt to 1800zł/netto/os.: * 6-8.07.2016r. Warszawa lub Łódź; * 29-30.08.2016r. Warszawa; * 24-26.10.2016r. Poznań lub Gdańsk; * 7-9.11.2016r. Warszawa Zapraszamy!


Zintegrowane Systemy Jakości i Środowiskowego - dostosowanie do wymagań 2015 od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
06-cze-2016

Zintegrowane Systemy Jakości i Środowiskowego - dostosowanie do wymagań 2015

Szkolenie 2-dniowe (16h) koszt to 1400zł/netto/os.: * 28-29.07.2016r. Warszawa lub Lublin; * 29-30.08.2016r. Warszawa; * 5-6.10.2016r. Poznań lub Gdańsk; * 28-29.11.2016r. Warszawa Zapraszamy!


SZKOLENIE DLA AUDITORÓW WIODĄCYCH – PRZEJŚCIE NA ISO 9001:2015 (AKREDYTACJA IRCA 17897) od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
06-cze-2016

SZKOLENIE DLA AUDITORÓW WIODĄCYCH – PRZEJŚCIE NA ISO 9001:2015 (AKREDYTACJA IRCA 17897)

* 1-2.08.2016r. Warszawa; * 12-13.09.2016r. Toruń; * 24-25.10.2016r. Poznań lub Gdańsk; * 28-29.11.2016r. Warszawa; Zapraszamy!


MSA i SPC ->Narzędzia Jakościowe od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
25-sty-2016

MSA i SPC ->Narzędzia Jakościowe

Szkolenie 2-dniowe, koszt 1600zł/netto/os.: * 12-13.09.2016r. Toruń lub Kraków * 10-11.10.2016r. Gdańsk lub Malbork * 9-10.11.2016r. Kielce lub Lublin Zapraszamy!


APQP- Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
25-sty-2016

APQP- Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów

Szkolenie 1-dniowe, koszt 800zł/netto/os.: * 25.07.2016r. Warszawa lub Toruń * 29.08.2016r. Olsztyn lub Gdańsk * 26.09.2016r. Toruń lub Kraków * 31.10.2016r. Malbork * 28.11.2016r. Kraków Zapraszamy!


PPAP- Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
25-sty-2016

PPAP- Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych

Szkolenie 1-dniowe, koszt 800zł/netto/os.: * 19.07.2016r. Szczecin * 9.08.2016r. Toruń * 6.09.2016r. Gdańsk * 11.10.2016r. Warszawa * 29.11.2016r. Łódź lub Poznań Zapraszamy!


FMEA- Analiza Przyczyn Skutków i Wad od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
25-sty-2016

FMEA- Analiza Przyczyn Skutków i Wad

Szkolenie jest 1-dniowe, koszt 800zł/netto/os.: * 18.07.2016r. Szczecin * 8.08.2016r. Toruń * 5.09.2016r. Gdańsk * 10.10.2016r. Warszawa * 28.11.2016r. Łódź lub Poznań Zapraszamy!ABI wg Ustawy o Ochronie Danych Osobowych GIODO od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
22-sty-2016

ABI wg Ustawy o Ochronie Danych Osobowych GIODO

W cenie szkolenia zapewniamy: -materiały szkoleniowe -lunch każdego dnia -przerwy kawowe -wydanie certyfikatu Szkolenie kończy się egzaminem.


Warsztaty auditorskie dla auditorów BHP wg PN-N 18001/ OHSAS 18001 od BPIC Sp. z o.o. thumbnail
22-sty-2016

Warsztaty auditorskie dla auditorów BHP wg PN-N 18001/ OHSAS 18001

Zapraszamy na Warsztaty auditorskie dla auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy wg PN-N 18001/ OHSAS 18001 Szkolenie skupia się głównie na ćwiczeniach, podczas których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności auditorskie (rozstrzyganie o niezgodności, zapisywanie niezgodności, obrona/prezentacja niezgodności itp).