Ocena ryzyka w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2005

Ocena ryzyka w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2005 od BPIC Sp. z o.o.

Przez: BPIC Sp. z o.o.  29-lis-2011
Słowa kluczowe: Szkolenia Otwarte, Systemy zarządzania, Usługi Szkoleniowe

"Ocena ryzyka w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013" Kurs poświęcony jest tematyce oceny i zarządzania ryzykiem, które nie zawsze wprost, ujmowane są w ramach różnych ideologii zarządzania, standardów jak i regulacji prawnych. Standard ISO/IEC 27001:2005 nie zawiera szczegółowych wymagań, określających jak powinien wyglądać proces szacowania ryzyka. W normie zostały umieszczone zalecenia - elementy, które należy wziąć pod uwagę. Są nimi aktywa, ich wartość, potencjalne zagrożenia, prawdopodobieństwa wystąpienia tych zagrożeń, podatności aktywu na zagrożenie, wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo aktywu oraz stosowane zabezpieczenia. Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie każdego z elementów ryzyka. Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz na jego certyfikację przez akredytowane jednostki certyfikujące, musi zapewnić zgodność tego systemu z wymaganiami normy, którą w chwili obecnej jest ISO/IEC 27001:2005 lub jej polski odpowiednik PN ISO/IEC 27001:2007. Jednym z kluczowych jej wymagań jest przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka. 1-dniowe szkolenie, 500 zł/netto/os. * 08.07.2016r. Warszawa * 05.08.2016r. Poznań * 09.09.2016r. Toruń * 07.11.2016r. Gdańsk W cenie szkolenia zapewniamy: -materiały szkoleniowe -lunch każdego dnia -przerwy kawowe -wydanie certyfikatu Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia zostanie wydany certyfikat ukończenia szkolenia"Ocena Ryzyka w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013". Zapraszamy!

Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo Informacji, Systemy zarządzania, Szkolenia Iso, Szkolenia Otwarte, Usługi Szkoleniowe