Auditor wiodący systemu zarządzania ciągłością biznesu BS 25999

Auditor wiodący systemu zarządzania ciągłością biznesu BS 25999 od BPIC Sp. z o.o.

Przez: BPIC Sp. z o.o.  10-sie-2011
Słowa kluczowe: Certyfikat, Szkolenia Otwarte, Systemy zarządzania

W ostatnich czasach zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach pojawiła się potrzeba wprowadzenia strategii przeciwdziałania niepożądanym zdarzeniom, mającym wpływ na kondycję finansową organizacji. Norma BS 25999 stanowi podstawę dla zrozumienia, rozwoju i wdrożenia ciągłości działania w organizacji oraz w relacjach z firmami zewnętrznymi i klientami. Zarządzanie ciągłością biznesu odnosi się do przeciwdziałania zagrożeniom lub problemom, które powstają w organizacji lub w jej otoczeniu. Szkolenie to prowadzone jest przez auditorów posiadających duże doświadczenie w auditowaniu na zgodność z BS 25999, co pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania i prowadzenia skutecznych auditów zgodnie z wymaganiami BS 25999 (oraz ISO 19011). Szkolenie prowadzone jest w oparciu o rzeczywiste przykłady. Celem szkolenia jest wyjaśnienie uczestnikom zasad i sposobów prowadzenia niezależnego auditu systemu zarządzania ciągłością biznesową. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z całym procesem auditu – od zarządzania planem auditów do składania raportów z auditu. Uczestnicy poznają metody zarządzania ciągłością biznesem, dowiedzą się, jak naprawdę te systemy wyglądają oraz przećwiczą techniki, które pozwolą na skuteczniejsze ich auditowanie. Umożliwi to zarządowi podejmowanie trafnych decyzji w odniesieniu do dalszej strategii przeciwdziałania niepożądanym zdarzeniom w każdym zakresie działalności organizacji. Zakres merytoryczny szkolenia Wymagania BS 25999-2 (Zarządzanie Ciągłością Biznesu – Część 2 : Wymagania) Kluczowe elementy normy BS25999-1 (Zarządzanie Ciągłością Biznesu – Część 1 : Kodeks Stosowania), która określa zasady zrozumienia, rozwoju i wdrażania zarządzania ciągłością biznesu oraz różnice Części 1 i Części 2 BS 25999 Planowanie auditu systemu zarządzania ciągłości biznesowej Przeprowadzanie auditu systemu zarządzania ciągłości biznesowejna „żywo”, w oparciu o studium przypadku auditu oraz materiały audiowizualne Analiza rzeczywistych sytuacji w trakcie auditu Sprecyzowanie i przedstawienie wyników auditu w jasny, klarowny sposób Przygotowanie raportu z auditu zarządzania ciągłością biznesowej dla wszystkich zainteresowanych stron Przeprowadzanie spotkania z zarządem organizacji w celu przedstawienia wyników auditu Omówienie problemów i najlepszych praktyk, które powstały w systemach zarządzania ciągłością biznesu Omówienie problematyki oceny działań korygujących oraz działań po auditowych 5-dniowe szkolenie, cena 2800 zł/netto/os. * 4-8.07.2016 Warszawa; * 5-9.09.2016 Warszawa; * 10-14.10.2016 Toruń; * 21-25.11.2016 Warszawa W cenie szkolenia zapewniamy: -materiały szkoleniowe -lunch każdego dnia -przerwy kawowe -wydanie certyfikatu Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia "Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu wg ISO 22301:2012". Zapraszamy!

Słowa kluczowe: BS 25999, Certyfikat, Certyfikat Iso, System Zarządzania Jakością, Systemy Jakości, Systemy zarządzania, Systemy Zarządzania Jakością, Szkolenia Iso, Szkolenia Otwarte, Usługi Szkoleniowe