Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 / OHSAS 18001

Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 / OHSAS 18001 od BPIC Sp. z o.o.

Przez: BPIC Sp. z o.o.  10-sie-2011
Słowa kluczowe: Certyfikat, Szkolenia Otwarte, Systemy zarządzania

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chciałyby przeprowadzać ocenę systemu zarządzania bhp oraz dowiedzieć się, jak w skuteczny sposób zaplanować i przeprowadzić audit, oraz sporządzić taki raport z auditu systemu bhp, który wpłynie na ograniczanie strat w organizacji. Wiedza prezentowana podczas tego szkolenia umożliwi efektywne prowadzenie auditu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zarządzania ryzykiem; oraz zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi. Aktywność uczestników na wykładach, dyskusjach i warsztatach będzie poddawana ciągłej ocenie celem doskonalenia ich umiejętności. Celem szkolenia jest wykształcenie kadry auditorów wiodących w taki sposób, aby mieli wystarczającą wiedzę, aby zmienić podejście do bezpieczeństwa w swoich firmach. W konsekwencji spowoduje to zmiejszenie ilości wypadków i redukcję ilości dni, w których poszkodowani są niezdolni do pracy. Szkolenie to dostarcza wiedzy, jak poprawić skuteczność systemu zarządzania poprzez podniesienie świadomości wyników analizy zagożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz prowadzenie auditów, przeglądów, analizowanie przyczyn wypadków i podejmowanie odpowiednich działań. Wszystkie te elementy zwiększają świadomość ważności BHP i pomagają w zminimalizowaniu możliwości powtórzenia się sytuacji zagrażających pracownikom. Szkolenie 5-dniowe, cena 2800 zł/netto/os. * 8-12.08.2016r. Toruń lub Gdańsk * 10-14.10.2016r. Warszawa W cenie szkolenia zapewniamy: -materiały szkoleniowe -lunch każdego dnia -przerwy kawowe -wydanie certyfikatu Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia"Auditor Wiodący Systemu Zarządzania (BHP)OHSAS 18001:2007/PN-N-18001" Zapraszamy!

Słowa kluczowe: Certyfikat, Certyfikat Iso, PN-N-18001/OHSAS 18001, System Zarządzania Jakością, Systemy Jakości, Systemy zarządzania, Systemy Zarządzania Jakością, Szkolenia Iso, Szkolenia Otwarte, Usługi Szkoleniowe,