Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością biznesu BS 25999

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością biznesu BS 25999 od BPIC Sp. z o.o.

Przez: BPIC Sp. z o.o.  29-lis-2011
Słowa kluczowe: Szkolenia Otwarte, Systemy zarządzania, Usługi Szkoleniowe

Świat się ciągle zmienia i pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania, przed którymi stają organizacje. Firmy są coraz bardziej uzależnione od różnych systemów, co oznacza, że nie mogą tworzyć strategii i planów przeciwdziałania zagrożeniom w izolacji od klientów, dostawców, systemów informatycznych a nawet od konkurencji – wszyscy i wszystko ma wpływ na działanie organizacji. Nowa norma BS 25999 stanowi podstawę dla zrozumienia, rozwoju i wdrożenia ciągłości działania w organizacji i zapewnia odpowiednie relacje z innymi firmami i klientami, ale tak jak wszystkie inne systemy, wymaga prowadzenia auditów wewnętrznych. Kurs ten skierowany jest do osób prowadzących audity wewnętrzne, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania BS 25999 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania ciągłości biznesu w swojej firmie. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora oraz uczą się, jak należy przeprowadzić audit. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom doświadczenia, jak czerpać maksymalne korzyści z narzędzia, które ma ogromnym potencjał w procesie zarządzania. Zakres merytoryczny szkolenia Jak zinterpretować normę BS 25999 -2 (Zarządzanie Ciągłością Biznesu – Część 2:Wymagania) z punktu widzenia auditora wewnętrznego i przedsiębiorstwa? Omówienie kluczowych elementów normy BS25999-1 (Zarządzanie Ciągłością Biznesu – Część 1:Kodeks Stosowania), która określa zasady zrozumienia, rozwoju i wdrażania zarządzania ciągłością biznesu Jak stworzyć efektywny system auditowania zgodnie z normą BS 25999-2 oraz ISO 19011? Jak auditor powinien oceniać potencjalne zagrożenia w swoim przedsiębiorstwie? Jak planować, przygotować listy kontrolne oraz przeprowadzać audit systemu zarządzania ciągłością biznesu? Jak auditor powinien skutecznie raportować wyniki z auditu wewnętrznego? Czym różni się audit systemu zarządzania ciągłością biznesu od innych systemów zarządzania i jak auditor powinien do tego podejść? Jak oceniać fakty podczas auditu, podejmować decyzje o niezgodności oraz auditować systemy zarządzania na zgodność z wymaganiami normy i oceniać jego efektywność? Jak przeprowadzić audit sprawdzający, czy działania korygujące zostały skutecznie wprowadzone? Jak weryfikować czy system jest skuteczny? Podpowiedzi - czego szukają auditorzy zewnętrzni? 3-dniowe szkolenie, cena 1600 zł/netto/os.: * 26-28.09.2016r. Warszawa; * 17-19.10.2016r. Toruń * 7-9.11.2016r. Kraków lub Łódź W cenie szkolenia zapewniamy: -materiały szkoleniowe -lunch każdego dnia -przerwy kawowe -wydanie certyfikatu Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu wg ISO 22301:2012". Zapraszamy!

Słowa kluczowe: BS 25999, Systemy zarządzania, Szkolenia Iso, Szkolenia Otwarte, Usługi Szkoleniowe