Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005 od BPIC Sp. z o.o.

Przez: BPIC Sp. z o.o.  10-sie-2011
Słowa kluczowe: Certyfikat, Szkolenia Otwarte, Systemy zarządzania

"Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005" Kurs ten skierowany jest do osób pełniących funkcję auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. CELE: Przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, prowadzenia auditów wewnętrznych, sporządzania raportów i określenia ewentualnych działań korygujących. Nauka efektywnego wykorzystywania metod auditowania systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000 Zdobycie certyfikatu "Auditora wewnętrznego SZBŻ wg ISO 22000" ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA: Przedstawienie szczegółowych wymagań normy ISO 22000 Omówienie zasad prowadzenia auditu Zapoznanie z metodami dokumentacji auditu Przygotowanie i planowanie procesów auditów wewnętrznych Przygotowanie dokumentacji Przygotowanie listy kontrolnej Audit w firmie - prowadzenie wywiadów Strategia weryfikacji zgodności z kryteriami Sporządzenie raportu z auditu Określenie działań korygujących Szkolenie 3-dniowe, cena 1600 zł/netto/os. * 11-13.07.2016r. Warszawa; * 22-24.08.2016r. Toruń * 19-21.09.2016r. Łódź lub Kraków * 7-9.11.2016r. Poznań W cenie szkolenia zapewniamy: -materiały szkoleniowe -lunch każdego dnia -przerwy kawowe -wydanie certyfikatu Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000” Zapraszamy!

Słowa kluczowe: Certyfikat, Certyfikat Iso, System Zarządzania Jakością, Systemy Jakości, Systemy zarządzania, Systemy Zarządzania Jakością, Szkolenia Iso, Szkolenia Otwarte, Usługi Szkoleniowe