Uprawnienia energetyczne SEP

Uprawnienia energetyczne SEP od ZORPOT SIMP TORUŃ

Przez: ZORPOT SIMP TORUŃ  21-paź-2016
Słowa kluczowe: uprawnienia energetyczne, uprawnienia energetyczne toruń, uprawnienia energetyczne g1,

Uprawnienia energetyczne i elektryczne gr. I, II, III SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU: dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych a w tym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych - Gr.1 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych - Gr.2 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe - Gr.3 Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, montażu, remontów, prac kontrolno-pomiarowych.

Słowa kluczowe: uprawnienia energetyczne, uprawnienia energetyczne g1, uprawnienia energetyczne g1 bydgoszcz, uprawnienia energetyczne g1 toruń, uprawnienia energetyczne g1 włocławek, uprawnienia energetyczne g2, uprawnienia energetyczne g2 bydgoszcz, uprawnienia energetyczne g2 toruń, uprawnienia energetyczne g2 włocławek, uprawnienia energetyczne g3, uprawnienia energetyczne g3 bydgoszcz, uprawnienia energetyczne g3 toruń, uprawnienia energetyczne g3 włocławek, uprawnienia energetyczne toruń,

Inne produkty i usługi od ZORPOT SIMP TORUŃ

21-paź-2016

Rzeczoznawstwo

Wykaz specjalności naszych Rzeczoznawców 104 Automatyzacja procesów wytwarzania 107 Eksploatacja i remonty maszyn 114 Normalizacja i standaryzacja w przemyśle 203 Projektowanie procesów technologicznych 215 Maszyny i przetwórstwo tworzyw sztucznych 301 Maszyny i urządzenia dźwigowe 303 Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania 314 Maszyny dla przemysłu spożywczego 501 Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe 503 Systemy i urządzenia ciepłownicze 512 Gospodarka energetyczna i pomiary


Kurs na operatora wózka widłowego od ZORPOT SIMP TORUŃ thumbnail
21-paź-2016

Kurs na operatora wózka widłowego

Kursy na operatora wózka widłowego są jedną z głównych ofert ZORPOT. Przygotujemy Cię do obsługi wózków spalinowych, gazowych i elektrycznych. Nasze kursy na operatora wózka widłowego gwarantują uzyskanie uprawnień do operowania wózkami jezdniowymi niezależnie od: - udźwigu, - wysokości podnoszenia, - czy też sposobu napędu, a także uprawnienia do wymiany butli z gazem LPG.


21-paź-2016

Świadectwo energetyczne

Świadectwa energetyczne budynku to dokument oficjalnie uznany przez kraje członkowskie UE lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie jakości energetycznej budynku. Ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.


Badanie termowizyjne od ZORPOT SIMP TORUŃ thumbnail
21-paź-2016

Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne pomagające znaleźć miejsca gdzie ciepło uchodzi z budynku lub nadmiernie się do niego przedostaje.