Świadectwo energetyczne

Przez: ZORPOT SIMP TORUŃ  21-paź-2016
Słowa kluczowe: Audyt Energetyczny, Świadectwa energetyczne, certyfikaty energetyczne

Świadectwa energetyczne budynku to dokument oficjalnie uznany przez kraje członkowskie UE lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie jakości energetycznej budynku. Ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.

Słowa kluczowe: Audyt Energetyczny, Audyty energetyczne, certyfikat energetyczny, certyfikaty energetyczne, charakterystyka energetyczna, Efektywność Energetyczna, świadectwa charakterystyki energetycznej, Świadectwa energetyczne, Świadectwo charakterystyki energetycznej, świadectwo energetyczne

Inne produkty i usługi od ZORPOT SIMP TORUŃ

Uprawnienia energetyczne SEP od ZORPOT SIMP TORUŃ thumbnail
21-paź-2016

Uprawnienia energetyczne SEP

Uprawnienia energetyczne i elektryczne gr. I, II, III SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU: dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych a w tym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych - Gr.1 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych - Gr.2 Urządzenia


21-paź-2016

Rzeczoznawstwo

Wykaz specjalności naszych Rzeczoznawców 104 Automatyzacja procesów wytwarzania 107 Eksploatacja i remonty maszyn 114 Normalizacja i standaryzacja w przemyśle 203 Projektowanie procesów technologicznych 215 Maszyny i przetwórstwo tworzyw sztucznych 301 Maszyny i urządzenia dźwigowe 303 Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania 314 Maszyny dla przemysłu spożywczego 501 Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe 503 Systemy i urządzenia ciepłownicze 512 Gospodarka energetyczna i pomiary


Kurs na operatora wózka widłowego od ZORPOT SIMP TORUŃ thumbnail
21-paź-2016

Kurs na operatora wózka widłowego

Kursy na operatora wózka widłowego są jedną z głównych ofert ZORPOT. Przygotujemy Cię do obsługi wózków spalinowych, gazowych i elektrycznych. Nasze kursy na operatora wózka widłowego gwarantują uzyskanie uprawnień do operowania wózkami jezdniowymi niezależnie od: - udźwigu, - wysokości podnoszenia, - czy też sposobu napędu, a także uprawnienia do wymiany butli z gazem LPG.


Badanie termowizyjne od ZORPOT SIMP TORUŃ thumbnail
21-paź-2016

Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne pomagające znaleźć miejsca gdzie ciepło uchodzi z budynku lub nadmiernie się do niego przedostaje.