Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników Jakości oraz Auditorów Wewnętrznych SZJ

Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników Jakości oraz Auditorów Wewnętrznych SZJ od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  07-wrz-2011
Słowa kluczowe: Kursy, Auditor Wewnętrzny, pełnomocnik jakości

Termin szkolenia: 24 luty 2017 r.

Koszt: 400 zł netto

Program szkolenia:

- Rola auditu wewnętrznego w SZJ wg EN ISO 9001,

- Procesowe podejście do auditu wewnętrznego,

- Audit wewnętrzny - techniki i narzędzia auditowe, zapisy auditowe,

- Proces: Nadzór nad dokumentami,

- Proces: Odpowiedzialność Najwyższego Kierownictwa,

- Proces: Zasoby ludzkie,

- Proces: Infrastruktura,

- Proces: Klient,

- Proces: Zakupy,

- Dokumentowanie niezgodności w audicie wewnętrznym,

- Zakończenie auditu oraz raportowanie wyników audiut,

Szkolenie dedykowane jest dla:

- Auditorów Wewnętrznych,

- Pracowników odpowiedzialnych za SZJ w organizacji,

- Osób chcących doskonalić metody i techniki auditorskie,

Warsztaty składają się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

ZAPRASZAMY!

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 lub 130
[email protected], www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Auditor Wewnętrzny, Kursy, pełnomocnik jakości

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział