System Ekozarządzania i Audytu EMAS

System Ekozarządzania i Audytu EMAS od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  06-paź-2011
Słowa kluczowe: Ochrona środowiska

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin szkolenia: 9 marzec 2017 r.

Cena: 450 zł netto

Program szkolenia

- System EMAS w Polsce – wprowadzenie do zagadnień

- Rozporządzenie EMAS III a wymagania normy EN ISO 14001:2015

- Przegląd środowiskowy

- Dokumentacja w standardzie EMAS III

- Aspekty środowiskowe i sterowanie operacyjne

- Wskaźniki efektywności środowiskowej (wskaźniki podstawowe i dodatkowe)

- Deklaracja środowiskowa (dane do deklaracji, publikacja, aktualizacja)

- Weryfikacja standardu EMAS (weryfikacja, zatwierdzenie i częstotliwość audytów)

- Rejestracja w EMAS (wniosek, organy rejestrujące, opłaty)

- Stosowanie Logo EMAS

Szkolenie jest dedykowane dla:

- Przedstawicieli firm, w tym Organizacji Odzysku chcących wdrożyć standard EMAS

- Pełnomocników i Auditorów SZŚ wg ISO 14001,

- Pracowników firm oraz osoby chcące poznać wymagania standardu EMAS

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
Zapraszamy!


Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 lub 130
info@hossa.biz, www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Ochrona środowiska

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział