Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  21-wrz-2011
Słowa kluczowe: Szkolenia, Usługi

Miejsce szkolenia:Katowice

Termin szkolenia:28 luty 2017 r.

Cena: 99 zł netto

Program szkolenia:

- Aspekty prawne dotyczące obowiązku udzielania pierwszej pomocy

- Dbanie o bezpieczeństwo własne i ratowanego

- Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Ocena stanu zagrożenia poszkodowanego

- Praktyczne ćwiczenia dotyczące prowadzenia resuscytacji (reanimacji krążeniowo-oddechowej) na fantomie

- Pozycja boczna bezpieczna

- Omówienie rodzajów urazów i złamań oraz sposobów postępowania, w tym zasad i metod unieruchamiania

- Pojęcie krwawienia i krwotoku, omówienie przyczyn i rodzajów krwawień oraz zasad ich opatrywania,

- Przyczyny, rodzaje oraz zasady i techniki postępowania z oparzeniami

- Nagłe wypadki internistyczne: pojęcia, przyczyny i zasady postępowania z poszkodowanym

- Algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych

Szkolenie jest dedykowane dla:

- Pracowników przedsiębiorstw wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

- Przedstawicieli Służb BHP, kierowników, mistrzów i brygadzistów wydziałów produkcyjnych

- Osób, które chce posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
Zapraszamy!

Słowa kluczowe: Szkolenia, Usługi

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział