Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  06-paź-2011
Słowa kluczowe: Ochrona środowiska

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin szkolenia: 10 luty 2017 r.

Cena: 400zł netto

Program szkolenia:

- Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wprowadzającego sprzęt, zbierającego sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu)

- Rejestr przedsiębiorców - wniosek o wpis do rejestru prowadzonego przez Główny Inspektorat ochrony Środowiska, wykreślenie z rejestru, zmiana danych

- Opłata rejestrowa i roczna, zabezpieczenie finansowe, publiczne kampanie edukacyjne

- Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku, recyklingu oraz zbierania

- Sprawozdawczość - wypełnianie formularzy:

+ Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu,
+ Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu(OŚ-SEE 1)
+ Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2),
+ Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3)

- Działalność Organizacji Odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- Przepisy karne

Szkolenie jest dedykowane dla:

- Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska

- Pracowników, odpowiedzialnych za wypełnianianie formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

- Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z tego zakresu

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
Zapraszamy!


Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 lub 130
[email protected], www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Ochrona środowiska

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział