Nadzorowanie Wyposażenia do Monitorowania i Pomiarów w SZJ

Nadzorowanie Wyposażenia do Monitorowania i Pomiarów w SZJ od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  06-paź-2011
Słowa kluczowe: Iso, jakość

Miejsce szkolenia: Katowice
T
ermin szkolenia: 20 styczeń 2017 r.
Cena: 400zł netto

Program szkolenia:
- Informacje wstępne, ogólna charakterystyka wymagań dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
- Wymagania normy EN ISO 9001:2015 w odniesieniu do sprzętu kontrolno-pomiarowego
- Ustawa „Prawo o Miarach” - legalizacja, uwierzytelnianie, zatwierdzenie typu,
- Szczegółowe wymagania prawne dotyczące zasad legalizacji sprzętu pomiarowego,
- Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego wg EN ISO 10012:2004,
- Wzorcowanie wyposażenia oraz tzw. potwierdzenia międzyokresowe,
- Adiustacja wyposażenia pomiarowego, oznaczanie oraz identyfikacja statusu wyposażenia,
- Sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia, oznaczanie oraz identyfikacja statusu wyposażenia,
- Zapisy dotyczące zarządzania sprzętem pomiarowym,
- Praktyczne przykłady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
- Dyskusja panelowa – wymiana doświadczeń

Szkolenie jest dedykowane dla:

- Pełnomocników ds. Zarządzania Jakością
- Auditorów Wewnętrznych Systemu Jakości,
- Osób odpowiedzialnych za nadzorowanie wyposażenia metrologicznego
- Personelu prowadzącego monitorowanie i pomiary (kontrola jakości)

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
Zapraszamy!


Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 lub 130
[email protected], www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Iso, jakość

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział