Kurs: Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP-Katowice

Kurs: Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP-Katowice od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  10-sie-2011
Słowa kluczowe: Kursy, Iso, jakość

Koszt: 1190 zł netto

Termin: 6-9 marzec 2017 r.

Miejsce szkolenia: Katowice

Program szkolenia:

-Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

-Wymagania norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004

-Wymagania prawne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania,

-Auditowanie ZSZ (planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditu oraz raportowanie wyników)

-Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów w ZSZ

-Ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi

-Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych (bezpośrednie, pośrednie, awaryjne)

-Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi

-Ocena ryzyka zawodowego w ZSZ oraz wyznaczanie tzw. znaczących zagrożeń bhp

-Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego

-Certyfikacja ZSZ

Słowa kluczowe: Auditor Wewnętrzny, Iso, jakość, Kursy, zarządzania jakością

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział