Kurs: Ochrona Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie

Kurs: Ochrona Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  06-paź-2011
Słowa kluczowe: Profesjonalne Szkolenia

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin szkolenia: 12 czerwiec 2017 r.

Cena: 450 zł netto

Program szkolenia:

- Źródła prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych

- Prawo do informacji a ochrona prywatności

- Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

- Przetwarzanie danych kadrowych

- Zadania i obowiązki Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji

- Legalność powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Prawidłowe sporządzanie wymaganej dokumentacji dotyczące przetwarzania danych

- Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych - wymagania ogólne, zabezp. techniczne i organizacyjne

- Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO

- Naruszenia ustawy - odpowiedzialność dyscyplinarna, finansowa, karna oraz cywilna

- Praktyczne aspekty wypełnienia obowiązków prawnych w poszczególnych branżach

Szkolenie jest dedykowane dla:

- Kierownictwa organizacji, pracowników działów prawnych

- Kierownictwa i pracowników działów: kadr, informatyki, obsługi klienta

- Pracowników przychodni lekarskich, rejestratorek i innych osób przetwarzających dane osobowe w podmiotach świadczących usługi medyczne

- Administratorów Danych Osobowych lub kandydatów na Administratorów

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
Zapraszamy!


Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 lub 130
[email protected], www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Profesjonalne Szkolenia

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział