Kurs: Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP - Katowice

Kurs: Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP - Katowice od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  10-sie-2011
Słowa kluczowe: Iso, jakość, Auditor Wewnętrzny

Koszt: 790 zł netto

Termin: 6-8 marzec 2017 r.

Miejsce szkolenia: Katowice

Kurs jest przeznaczony dla:

-Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu,

-Pełnomocników ZSZ, którzy chcą pełnić funkcję auditorów lub tylko nadzorują ich pracę,

-Pracowników odpowiedzialnych za system zarządzania w organizacji,

-Osób chcących poznać lub doskonalić metody i techniki audytorskie

Program szkolenia:

-Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

-Wymagania norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001,

-Wymagania prawne Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

-Rodzaje auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

-Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora,

-Fazy auditu (planowanie, realizacja, zakończenie),

-Metodyka prowadzenia auditu wewnętrznego,

-Ustalanie dowodu obiektywnego,

-Klasyfikacja niezgodności,

-Dokumentowanie niezgodności,

-Raportowanie wyników z auditu

-Poauditowe działania korygujące.

Więcej informacji na www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Auditor Wewnętrzny, Iso, jakość, zarządzania jakością, Zintegrowane,

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział