FMEA - Szacowanie Wad w Projektowaniu i Procesach Produkcji

FMEA - Szacowanie Wad w Projektowaniu i Procesach Produkcji od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  06-paź-2011
Słowa kluczowe: Profesjonalne Szkolenia

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin szkolenia: 10 marzec 2017 r.

Cena: 450 zł netto

Program szkolenia

- Koncepcja FMEA i zastosowanie w projektowaniu i produkcji

- Organizacja zespołu do przeprowadzania analizy FMEA

- Struktura arkusza FMEA i metody jego wypełniania

- Analiza procesu (P-FMEA)

- Analiza projektu/produktu (D-FMEA) (kreślenie znaczenia wad, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i wykrycia wady, obliczanie Liczby Priorytetu Ryzyka i oceny ryzyka)

- Interpretacja uzyskanych wyników

- Selekcja wyników do realizacji działań korygujących/zapobiegawczych

- Najczęstsze błędy popełniane przy analizie FMEA

- Podstawy zarządzania ryzykiem w oparciu o wybrane międzynarodowe standardy

Szkolenie jest dedykowane dla

- Przedstawicieli Działów Technicznych, Projektowych, Technologicznych oraz Kontroli Jakości,

- Liderów i członków zespołów FMEA zajmujących się procesami produkcyjnymi

- Pełnomocników i Auditorów SZJ wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949

- Osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metody FMEA

Szkolenie sklada się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
Zapraszamy!

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 lub 130
[email protected], www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Profesjonalne Szkolenia

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział