Dokumentowanie SZŚ.Identyfikacja i Ocena Aspektów Środowiskowych oraz formalna Ocena Zgodności w SZJ

Dokumentowanie SZŚ.Identyfikacja i Ocena Aspektów Środowiskowych oraz formalna Ocena Zgodności w SZJ od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  06-paź-2011
Słowa kluczowe: Ochrona środowiska, Iso

Miejsce szkolenia:Katowice

Termin szkolenia: 3-4 kwiecień 2017 r.

Cena: 550zł netto

Program szkolenia:

- Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego

- Dokumentacja w SZŚ (dokumentacja podstawowa, alternatywna, formalno-prawna)

- Wymagania prawne i inne w Systemie Zarządzania Środowiskowego

- Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych (aspekty bezpośrednie, pośrednie, awaryjne)

- Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi

- Monitorowanie kluczowych charakterystyk środowiskowych

- Ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi

- Dokumentowanie wyników oceny zgodności oraz jej wpływ na wyznaczone aspekty środowiskowe

Szkolenie jest dedykowane dla:

- Auditorów i Pełnomocników SZŚ

- Kierowników wydziałów odpowiedzialnych za identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych

- Pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i/lub doskonalenie SZŚ

- Osób chcących poszerzyć wiedzę dotycząca praktycznego stosowania wymagań normy EN ISO 14001:2015

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczna.
Zapraszamy!


Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 lub 130
[email protected], www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Iso, Ochrona środowiska

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział