Dokumentacja SZJ wg EN ISO 9001:2015

Dokumentacja SZJ wg EN ISO 9001:2015 od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  21-maj-2012
Słowa kluczowe: Ochrona środowiska, Iso, Gospodarka Odpadami

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin szkolenia: 6 luty 2017 r.
Cena: 400zł netto

Program szkolenia:
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN ISO 9001:2015
- Metody dokumentowania Systemu Jakości (mapa procesów, macierz procesów, procedury, instrukcje, karty procesów, schematy blokowe),
- Zapisy jakości jako dowód spełniania wymagań,
- Narzędzia wspomagające dokumentowanie SZJ,
- Prezentacja przykładowych rozwiązań dotyczących dokumentowania SZJ,
- Dyskusja panelowa wymiana doświadczeń

Szkolenie jest dedykowane dla:
- Osób z kierownictwa firm, które zarządzają organizacją
- Pełnomocników ds. Zarządzania Jakością nadzorujących dokumentację SZJ,
- Osób odpowiedzialnych za tworzenie lub modyfikowanie dokumentacji SZJ,
- Osób chcących poszerzyć wiedzę na temat efektywnych metod kreowania i zarządzania SZJ

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

ZAPRASZAMY!

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120
[email protected], www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Gospodarka Odpadami, Iso, jakość, Ochrona środowiska, zarządzania jakością, Zintegrowane,

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział