Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Żywności wg PN-EN ISO 22000

Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Żywności wg PN-EN ISO 22000 od Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Przez: Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)  06-paź-2011
Słowa kluczowe: Kursy, Iso, Auditor Wewnętrzny

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin szkolenia: 14-15 marzec 2017 r.

Cena: 790zł netto

Program szkolenia:

- Wprowadzenie do wymagań systemu bezpieczeństwa żywności

- Struktura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

- Wymagania normy PN-EN ISO 22000 wraz z omówieniem praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem żywności

- Wymagania prawne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

- Rodzaje auditów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

- Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora

- Fazy auditu (planowanie, realizacja, zakończenie)

- Ustalanie dowodu obiektywnego

- Klasyfikacja niezgodności

- Dokumentowanie niezgodności

- Raportowanie wyników z auditu oraz poauditowe działania korygujące

Szkolenie jest dedykowane dla:

- Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych SZBŻ

- Pełnomocnikó SZBŻ lub Systemów Zarządzania HACCP i EN ISO 9001

- Pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w organizacji

- Osób chcących poznać wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 lub doskonalić metody i techniki auditowania ww. standardu

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabwa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Zapraszamy.

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108
Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 lub 130
[email protected], www.hossa.biz

Słowa kluczowe: Auditor Wewnętrzny, Iso, Kursy

Kontakt Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA (BDG HOSSA)

Email

Wydrukuj tę stronę

Udział